HDD - THIẾT BỊ LƯU TRỮ

 • BOX SSK 2.5 DÙNG CHO HDD LAPTOP SSD CHUẨN 2.5

  250,000
  #
  instock

  BOX SSK 2.5 DÙNG CHO HDD LAPTOP SSD CHUẨN 2.5 Dùng để gắn  HDD laptop or  ssd chuẩn  2.6 để  thành  ổ cứng  duy động Tiện lợi cho  việc sao  chép dữ  liệu  qua lại  giữa  các máy  tính  với  nhau Dễ dàng  vận  chuyển chuẩn kết nối  USB 2.0 3.0    

 • HDD 160GB Seagate Sata

  250,000
  #
  instock

  HDD 160GB Seagate Sata Bảo hành 1 tháng

 • HDD 1TB Western Black

  1,150,000
  #
  instock

  HDD 1TB Western Black còn  bảo hành 4/2020 Bảo hành 1 tháng

 • HDD 250GB Seagate Sata

  350,000
  #
  instock

  HDD 250GB Seagate Sata Bảo hành 1 tháng

 • HDD 500GB Seagate Sata

  650,000
  #
  instock

  HDD 500GB Seagate Sata Bảo hành 1 tháng

Hỗ trợ trực tuyến