ĐẦU MẠNG RJ45 GOLDEN JAPAN CAT 5E

0 Orders
#
Còn hàng
180,000

Mô tả

ĐẦU MẠNG RJ45 GOLDEN JAPAN CAT 5E

Một bịch 100 đầu

Chuẩn 5E

 

Hỗ trợ trực tuyến