SSTC-OCEANIC-WHITETIP-256GB-PCIe-3.0-x4-NVMe-M.2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *