Tin Tức

Cấu hình máy bô mới cập nhập

Cấu  hình  máy  tính văn  phòng  máy bộ  Dell 260 case đứng

Main  máy  bộ dell  H61 socket 1155

CPU Pentium 850 2.9 3M Fan zin

VGA onboard intel HD

Ram DDR3 4GB máy bộ

HDD 160GB seagate sata

Nguồn  công  suất thật  máy  bộ

Case máy bộ  dell vostro 260

Giá: 1.700.000 VNĐ Bảo  hành 3  tháng

Giá  chưa  bao  gồm phím  chuột

Cấu  hình  có thể  thay đổi  cho  phù  hộp  với  nhu  cầu

Xem giá  linh kiện thay thế: https://vitinhdongnai.vn/bang-bao-gia

Thêm 450k nâng  lên card màn hình 2gb để chơi game

 

Cấu  hình  máy  tính văn  phòng  Pentium G2020

Main Gigabyte/Asus H61 socket 1155

CPU Pentium G2020 2.9 3M Fan zin

VGA onboard intel HD

Ram DDR3 4GB Kingmax

HDD 160GB seagate sata

Nguồn  công  suất thật 350w Coler/Acbel

Case Jetek A30 mới full thùng  xôp

Giá: 2.500.000 VNĐ Bảo  hành 3  tháng

Giá  chưa  bao  gồm phím  chuột

Cấu  hình  có thể  thay đổi  cho  phù  hộp  với  nhu  cầu

Xem giá  linh kiện thay thế: https://vitinhdongnai.vn/bang-bao-gia

Thêm 450k nâng  lên card màn hình 2gb để chơi game​

 

 

Cấu  hình  máy  tính văn  phòng  Core i3 2100

Main Gigabyte/Asus H61 socket 1155

CPU Core i3 2120 3.3 3M Fan zin

VGA onboard intel HD

Ram DDR3 4GB Kingmax

HDD 160GB seagate sata

Nguồn  công  suất thật 350w Coler/Acbel

Case Jetek A30 mới full thùng  xôp

Giá: 3.000.000 VNĐ Bảo  hành 3  tháng

Giá  chưa  bao  gồm phím  chuột

Cấu  hình  có thể  thay đổi  cho  phù  hộp  với  nhu  cầu

Xem giá  linh kiện thay thế: https://vitinhdongnai.vn/bang-bao-gia

Thêm 450k nâng  lên card màn hình 2gb để chơi game​

 

 

Cấu  hình  máy  tính văn  phòng  Pentium G3420

Main Gigabyte/Asus H81 socket 1155

CPU Pentium G3420 3.2 3M Fan zin

VGA onboard intel HD

Ram DDR3 4GB Kingmax

HDD 160GB seagate sata

Nguồn  công  suất thật 350w Coler/Acbel

Case Jetek A30 mới full thùng  xôp

Giá: 3.300.000 VNĐ Bảo  hành 3  tháng

Giá  chưa  bao  gồm phím  chuột

Cấu  hình  có thể  thay đổi  cho  phù  hộp  với  nhu  cầu

Xem giá  linh kiện thay thế: https://vitinhdongnai.vn/bang-bao-gia

Thêm 450k nâng  lên card màn hình 2gb để chơi game​

 

 

Cấu  hình  máy  tính văn  phòng  Core i3 4150

Main Gigabyte/Asus H81 socket 1155

CPU Core i3 4150 3.5 3M Fan zin

VGA onboard intel HD

Ram DDR3 4GB Kingmax

HDD 160GB seagate sata

Nguồn  công  suất thật 350w Coler/Acbel

Case Jetek A30 mới full thùng  xôp

Giá: 4.100.000 VNĐ Bảo  hành 3  tháng

Giá  chưa  bao  gồm phím  chuột

Cấu  hình  có thể  thay đổi  cho  phù  hộp  với  nhu  cầu

Xem giá  linh kiện thay thế: https://vitinhdongnai.vn/bang-bao-gia

Thêm 450k nâng  lên card màn hình 2gb để chơi game​

 

 

Cấu  hình  máy  tính chơi game  Core i3 2100

Main Gigabyte/Asus H61 socket 1155

CPU Core i3 2120 3.3 3M Fan zin

VGA Rời HD7750 1GB DDR5

Ram DDR3 4GB Kingmax

HDD 160GB seagate sata

Nguồn  công  suất thật 350w Coler/Acbel

Case Jetek A30 mới full thùng  xôp

Giá: 3.700.000 VNĐ Bảo  hành 3  tháng

Giá  chưa  bao  gồm phím  chuột

Cấu  hình  có thể  thay đổi  cho  phù  hộp  với  nhu  cầu

Xem giá  linh kiện thay thế: https://vitinhdongnai.vn/bang-bao-gia

 

 

Cấu  hình  máy  tính chơi game  G2020

Main Gigabyte/Asus H61 socket 1155

CPU Pentium G2020 2.9 3M Fan zin

VGA Rời HD7750 1GB DDR5

Ram DDR3 4GB Kingmax

HDD 160GB seagate sata

Nguồn  công  suất thật 350w Coler/Acbel

Case Jetek A30 mới full thùng  xôp

Giá: 3.200.000 VNĐ Bảo  hành 3  tháng

Giá  chưa  bao  gồm phím  chuột

Cấu  hình  có thể  thay đổi  cho  phù  hộp  với  nhu  cầu

Xem giá  linh kiện thay thế: https://vitinhdongnai.vn/bang-bao-gia

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *